ปัญหาในครอบครัว

สาเหตุและวิธีแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในครอบครัว

ปัญหาในครอบครัว นั้นสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ เพราะการมาใช้ชีวิตร่วมกัน ความคิด ทัศนคติ หรือรวมไปถึงนิสัยต่างๆในชีวิตประจำวันมีความแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้มากเพียงใด นอกจากนี้ยังอาจมีปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลให้เกิดการทะเลาเบาะแว้งกันขึ้นมาได้เช่น ปัญหาเรื่องสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน ปัญหาจากการเลี้ยงลูกเป็นต้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ทุกปัญหาล้วนแล้วแต่อ่อนไหวต้องใช้คำพูดและการกระทำที่อ่อนโยนต่อกัน เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นบานปลาย จนไปทำร้ายจิตใจของอีกฝ่าย หรือที่แย่ไปกว่านั้นปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกน้อยของเราได้ ดังนั้นเพื่อรักษาคำว่าครอบครัวไว้ จึงต้องมีความอดทนและหาวิธีแก้ไขร่วมกันเพื่อให้ใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุข

 

สาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว

  1. ปัญหาทางด้านการเงิน ถือเป็นปัญหาหลักของหลายครอบครัวเลยก็ว่าได้ ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทำให้หลายคนว่างงานจนอาจเกิดความเครียด ความวิตกกังวล จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ ทำให้หลายคนต้องดิ้นรนหางานทำเพื่อหาเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัว จนไม่มีเวลาอยู่กับลูก ขาดการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด จนทำให้เด็กหลายคนกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาขึ้นมาได้
  2. นิสัยและความเคยชินส่วนตัวในตอนที่อยู่คนเดียว แต่เมื่อตกลงมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว การเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปก็อาจทำให้อีกฝ่ายเกิดความอึดอัด และอาจไม่พอใจในบางนิสัยส่วนตัวของอีกฝ่าย หากไม่มีการพูดคุย ใช้เพียงความอดทน สักวันหนึ่งก็อาจทนไม่ไหวแล้วระเบิดออกมาจนกลายเป็นปัญหาในครอบครัวขึ้นมาได้
  3. ความบกพร่องในหน้าที่ของตนเอง ปัญหานี้พบได้ในทุกครอบครัว เมื่อทั้งสองฝ่ายก็หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวด้วยกัน ความรับผิดชอบงานบ้านต่างๆก็ควรช่วยกันทำเพื่อลดภาระของอีกฝ่ายลงบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และความเหนื่อยจนกลายเป็นอารมณ์หงุดหงิดและอาจเกิดความขัดแย้งในครอบครัวขึ้นมาได้
  4. การนอกใจก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ร้ายแรงที่อาจทำให้ทั้งคู่จบความสัมพันธ์ต่อกันลงได้ โดยส่วนใหญ่พบว่าเด็กที่พ่อแม่หย่าร้างกันแล้ว อาจขาดความรักความอบอุ่น ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นปัญหาของสังคมขึ้นมาได้

 

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวขึ้นได้นั้นมีมากมายหลายปัญหา ดังนั้นเราจึงควรเตรียมตัวรับมือกับปัญหาเหล่านั้น เพื่อการจัดการที่ดีและช่วยลดการเกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวลงได้ โดยเริ่มจากการเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน ด้วยคำพูดที่อ่อนโยน นุ่มนวล จะช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้น การช่วยกันดูแลครอบครัว รวมถึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ไม่ทิ้งให้เป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งก็สามารถช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเวลาเดียวกันควรกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นมากยิ่งขึ้นด้วยการหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เพราะช่วงเวลาเหล่านั้นจะช่วยให้คุณมีความสุขและสนุกกับการใช้ชีวิตคู่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

ขอขอบคุณ : https://3almsbaya.com

 

วิธีการเลี้ยงลูก

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกมากขึ้น

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อลูกถึงเวลาที่จะต้องก้าวผ่านจากเด็กไปสู่วัยรุ่น ไม่เพียงแต่เกิดการเปลี่ยนแปลทางด้านรูปร่างร่างกายในหลายๆ ส่วน ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความคิด

อ่านต่อ »
การเลี้ยงลูก

รู้สักนิด เรื่องอะไรบ้าง ที่พ่อแม่ไม่ควรทำให้ลูกเห็น

การเลี้ยงลูก การเลี้ยงดู ลูกน้อยที่ยังเด็ก นับว่าเป็นเรื่องที่ยากและจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลพวกเขาอย่าง ไม่ว่าพฤติกรรมของพ่อแม่นั้นจะเป็นไปในแนวทางไหน

อ่านต่อ »
ปัญหาครอบครัว

ปัญหาในครอบครัว ยุติได้ แค่หันหน้ามาคุยกัน

ปัญหาครอบครัว ครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ทุกคนจะเติบโตมาได้ก็ต้องมีครอบครัวที่คอยขัดเกลาและอบรมสั่งสอน หล่อหลอมบุคคลให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ

อ่านต่อ »
วิธีการเลี้ยงลูก

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกมากขึ้น

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อลูกถึงเวลาที่จะต้องก้าวผ่านจากเด็กไปสู่วัยรุ่น ไม่เพียงแต่เกิดการเปลี่ยนแปลทางด้านรูปร่างร่างกายในหลายๆ ส่วน ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความคิด

อ่านต่อ »
การเลี้ยงลูก

รู้สักนิด เรื่องอะไรบ้าง ที่พ่อแม่ไม่ควรทำให้ลูกเห็น

การเลี้ยงลูก การเลี้ยงดู ลูกน้อยที่ยังเด็ก นับว่าเป็นเรื่องที่ยากและจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลพวกเขาอย่าง ไม่ว่าพฤติกรรมของพ่อแม่นั้นจะเป็นไปในแนวทางไหน

อ่านต่อ »
ปัญหาครอบครัว

ปัญหาในครอบครัว ยุติได้ แค่หันหน้ามาคุยกัน

ปัญหาครอบครัว ครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ทุกคนจะเติบโตมาได้ก็ต้องมีครอบครัวที่คอยขัดเกลาและอบรมสั่งสอน หล่อหลอมบุคคลให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ

อ่านต่อ »