ทำงานบ้าน

ข้อดีของการ ร่วมด้วยช่วยกันทำงานบ้าน ไม่โยนภาระให้ใครเพียงคนเดียว

ทำงานบ้าน เมื่อพูดถึงงานบ้าน หลายคนคงเบื่อหน่ายกับการทำงานบ้าน เพราะนอกจากจะเหนื่อยมาจากงานนอกบ้านแล้ว ยังต้องมาคอยเก็บ คอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านอีก ซึ่งการทำงานบ้านแต่ละครั้งต้องเสียทั้งแรง เสียทั้งเวลา กลับมาจากนอกบ้านก็อยากจะพักผ่อนแต่ด้วยสมัยก่อนกำหนดไว้ว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่ศรีเรือน ต้องทำงานอาหาร ทำงานบ้านให้เรียบร้อย ผู้ชายมีหน้าที่หาเงินดูแลครอบครัว แต่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็ออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นงานบ้านจึงไม่ควรตกเป็นภาระของผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียว จะดีกว่าไหม หากทุกคนในบ้านช่วยกันทำความสะอาด ไม่โยนภาระมาให้ใครคนใดคนหนึ่ง

 

ข้อดีของการช่วยกันทำงานบ้าน

  1. การช่วยกันทำงานบ้านจะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว ทำให้สมาชิกในบ้านรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำงานบ้านนั้นมันก็เหนื่อยเช่นกัน อีกทั้งยังได้มีเวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้มากยิ่งขึ้น
  2. หากผู้ชายมาช่วยทำงานบ้าน จะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชายที่เคยกำหนดไว้ในอดีต ว่าผู้หญิงจะต้องดูแลรักษาบ้านช่องให้สะอาดอยู่เสมอ ช่วยทลายความเชื่อในอดีตลงและไม่ผลักภาระให้อีกฝ่ายนั้นหนักเกินไป
  3. การที่สมาชิกภายในบ้านช่วยกันทำงานบ้าน จะช่วยปลูกฝังความคิดให้กับเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย ว่าความสะอาดภายในบ้านนั้นจะต้องช่วยกันดูแล อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบให้เด็กได้ อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวไปได้
  4. หากผู้ชายไม่ถนัดในเรื่องของการทำความสะอาด ก็ให้เริ่มจากสิ่งที่ตนถนัดและค่อยๆเรียนรู้ไปกับฝ่ายหญิง ซึ่งในขณะเดียวกันฝ่ายหญิงก็ควรจะให้กำลังใจ ช่วยสอนงานบ้านให้กับฝ่ายชายได้ช่วยลดภาระตรงส่วนนี้ลงได้
  5. การที่พ่อช่วยแม่ทำงานบ้านจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก ปลูกฝังการรักความสะอาด และความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กับลูกได้เห็น เพื่อให้เขาได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ และไม่เอาเปรียบใครนั่นเอง

 

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่มาจากงานบ้านนั้น เชื่อว่าหลายบ้ฟานต้องประสบกับปัญหานี้อยู่อย่างแน่นอน ยุคปัจจุบันนี้จึงไม่ควรที่จะโยนภาระหน้าที่งานบ้านไปให้กับฝ่ายหญิงได้ดูแลเพียงคนเดียว ควรช่วยกับดูแลบ้าน ซึ่งการช่วยกันทำงานบ้านก็มีข้อดี คือช่วยให้คุณได้ใช้เวลาว่างด้วยกันมากยิ่งขึ้น มีเวลามาพูดคุย ปรับทุกข์ หรือช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ งานบ้านจะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยให้ความสัมพันธ์กระชับและลดช่องว่างของความห่างเหินลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอขอบคุณ : https://3almsbaya.com

 

วิธีการเลี้ยงลูก

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกมากขึ้น

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อลูกถึงเวลาที่จะต้องก้าวผ่านจากเด็กไปสู่วัยรุ่น ไม่เพียงแต่เกิดการเปลี่ยนแปลทางด้านรูปร่างร่างกายในหลายๆ ส่วน ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความคิด

อ่านต่อ »
การเลี้ยงลูก

รู้สักนิด เรื่องอะไรบ้าง ที่พ่อแม่ไม่ควรทำให้ลูกเห็น

การเลี้ยงลูก การเลี้ยงดู ลูกน้อยที่ยังเด็ก นับว่าเป็นเรื่องที่ยากและจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลพวกเขาอย่าง ไม่ว่าพฤติกรรมของพ่อแม่นั้นจะเป็นไปในแนวทางไหน

อ่านต่อ »
ปัญหาครอบครัว

ปัญหาในครอบครัว ยุติได้ แค่หันหน้ามาคุยกัน

ปัญหาครอบครัว ครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ทุกคนจะเติบโตมาได้ก็ต้องมีครอบครัวที่คอยขัดเกลาและอบรมสั่งสอน หล่อหลอมบุคคลให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ

อ่านต่อ »
วิธีการเลี้ยงลูก

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกมากขึ้น

วิธีการเลี้ยงลูก เมื่อลูกถึงเวลาที่จะต้องก้าวผ่านจากเด็กไปสู่วัยรุ่น ไม่เพียงแต่เกิดการเปลี่ยนแปลทางด้านรูปร่างร่างกายในหลายๆ ส่วน ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความคิด

อ่านต่อ »
การเลี้ยงลูก

รู้สักนิด เรื่องอะไรบ้าง ที่พ่อแม่ไม่ควรทำให้ลูกเห็น

การเลี้ยงลูก การเลี้ยงดู ลูกน้อยที่ยังเด็ก นับว่าเป็นเรื่องที่ยากและจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลพวกเขาอย่าง ไม่ว่าพฤติกรรมของพ่อแม่นั้นจะเป็นไปในแนวทางไหน

อ่านต่อ »
ปัญหาครอบครัว

ปัญหาในครอบครัว ยุติได้ แค่หันหน้ามาคุยกัน

ปัญหาครอบครัว ครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ทุกคนจะเติบโตมาได้ก็ต้องมีครอบครัวที่คอยขัดเกลาและอบรมสั่งสอน หล่อหลอมบุคคลให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ

อ่านต่อ »